Dotfiles from time before I knew the word dotfiles, but the name has stuck.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 lines
51B

  1. alias top="htop" # MIKAELA_GREP MIKAELA_GREP_ALIAS