Dotfiles from time before I knew the word dotfiles, but the name has stuck.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Mikaela Suomalainen b07d6a404e
rc/xprofile: export $GTK_THEME
před 2 měsíci
..
bashrc shellrcs: fix comment typo, add alias linux-check-cpu-vulns před 2 měsíci
profile update PATH & make xinitrc source /etc/profile před 9 měsíci
vimrc vimrc: set colorcolumn=76 před 9 měsíci
xinitrc create xprofile, hopefully fixes #104 před 8 měsíci
xprofile rc/xprofile: export $GTK_THEME před 2 měsíci
zshrc shellrcs: fix comment typo, add alias linux-check-cpu-vulns před 2 měsíci