Dotfiles from time before I knew the word dotfiles, but the name has stuck.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Mikaela Suomalainen 0e0ce5216f
gpg.conf: use local-user instead of default-key
15 godzin temu
..
dirmngr.conf gpg: use keys.openpgp.org 5 miesięcy temu
gpg-agent.conf gpg-agent: remember password for two hours 4 lat temu
gpg.conf gpg.conf: use local-user instead of default-key 15 godzin temu