Dotfiles from time before I knew the word dotfiles, but the name has stuck.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Mikaela Suomalainen 507b9b15c7
etc/containers: add registries.conf example
4 dagar sedan
..
NetworkManager NetworkManager: add manage-ifupdown.conf 3 månader sedan
X11/xorg.conf.d move compose key to menu (from lwin) 2 år sedan
apt etc/sources.list: add (Debian's) experimental 2 månader sedan
containers etc/containers: add registries.conf example 4 dagar sedan
default/grub.d grub.d: add quiet.cfg to remind me to not remove it 1 månad sedan
dnscrypt-proxy dnscrypt-proxy.toml: move cache above & add comments & min cache TTL 300 10 månader sedan
fahclient etc/fahclient/config.xml: let the slider be MEDIUM 2 månader sedan
i2pd/tunnels.conf.d i2pd: increase tunnel lengths to 2 in hope of better NAT evading 8 månader sedan
modprobe.d etc/modprobe.d/blacklist-hdmi-audio.conf: add source 9 månader sedan
mysql/conf.d mysql: fix unicode.cnf 5 år sedan
network/interfaces.d add /etc/network/interfaces.d/eth0 3 månader sedan
nginx etc/nginx/README.md: add future warning 2 månader sedan
privoxy etc/privoxy/config: example to Torify everything 1 år sedan
profile.d Partially revert f7fbf35109bd80ecac5601f51a5ed85cacf7a35f 1 år sedan
ssh ssh_config: document ForwardAgent and ForwardX11... 1 vecka sedan
sudoers.d etc/sudoers.d/hibernate: allow suspend & change group to plugdev 1 år sedan
sysctl.d etc/sysctl.d: add kernel.yama.ptrace_scope = 1 3 månader sedan
systemd systemd/user: add ipfs, transmission-daemon (from system) 2 månader sedan
tor torrc-client: add port 9119 for http 5 månader sedan
unbound dns-over-tls.conf: update BlahDNS-JP addresses 6 månader sedan
xdg/autostart local: add firejail-appimage-patchwork.desktop 3 veckor sedan
fstab etc/fstab: notes on encryption, tmpfs, cleanup 8 månader sedan
hosts etc: import from gh-pages 5 år sedan
install add etc/install 4 år sedan
oidentd.conf somewhat rewrite etc/oidentd.conf 4 år sedan
radvd.conf etc: import from gh-pages 5 år sedan
resolv.conf resolv.conf: add Quad9 and note I am not sure what it tries to be 10 månader sedan