Dotfiles from time before I knew the word dotfiles, but the name has stuck.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Mikaela Suomalainen 319ae6c2bf
etc/modprobe.d/blacklist-hdmi-audio.conf: add source
4 miesięcy temu
..
blacklist-hdmi-audio.conf etc/modprobe.d/blacklist-hdmi-audio.conf: add source 4 miesięcy temu