Bläddra i källkod

i3: bind $Mod+Shift+p to same arandr as without shift...

...because I keep mispressing it and expecting something to happen only
to have nothing happen.
master
Mikaela Suomalainen 1 månad sedan
förälder
incheckning
e6d7a109c2
Signerad av: mikaela <mikaela@mikaela.info> GPG-nyckel ID: 99392F62BAE30723
1 ändrade filer med 1 tillägg och 0 borttagningar
  1. +1
    -0
      conf/i3/config

+ 1
- 0
conf/i3/config Visa fil

@@ -318,6 +318,7 @@ bindsym XF86AudioRaiseVolume exec --no-startup-id pulsemixer --change-volume +5
bindsym XF86AudioMute exec --no-startup-id pulsemixer --toggle-mute # && notify-send -t 500 "🔇 pressed"

bindsym $mod+p exec arandr
bindsym $mod+Shift+p exec arandr
bindsym $mod+Shift+a exec pavucontrol -t 5
# m for mumble
bindsym $mod+m exec mumble


Laddar…
Avbryt
Spara