Преглед на файлове

i3 & xprofile: enable/document/comment qt5ct

Resolves #114
remotes/blesmrt/master
Mikaela Suomalainen преди 1 година
родител
ревизия
e1d6633754
Signed by: mikaela <mikaela+git@mikaela.info> GPG Key ID: 0C207F07B2F32B67
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      conf/i3/config
  2. +1
    -0
      rc/xprofile

+ 1
- 1
conf/i3/config Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
#
# Flatpaks expected: org.gajim.Gajim org.gajim.Gajim.Plugin.omemo
#
# Debian theming: lxappearance gtk-chtheme qt4-qtconfig
# Debian theming: lxappearance gtk-chtheme qt4-qtconfig qt5ct
# https://askubuntu.com/a/600946
#
# HIDPI text scaling:


+ 1
- 0
rc/xprofile Целия файл

@@ -1,3 +1,4 @@
export XMODIFIERS=@im=fcitx
export GTK_IM_MODULE="fcitx"
export QT_IM_MODULE="fcitx"
export QT_QPA_PLATFORMTHEME="qt5ct"

Loading…
Отказ
Запис