Bladeren bron

install: don't touch xinitrc, that may be too unexpected

remotes/blesmrt/master
Mikaela Suomalainen 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
a8f81f9e44
Getekend door: mikaela <mikaela+git@mikaela.info> GPG sleutel-ID: 0C207F07B2F32B67
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. +1
    -0
      .mikaela_install
  2. +1
    -2
      install

+ 1
- 0
.mikaela_install Bestand weergeven

@@ -4,6 +4,7 @@ set -x
cat .mikaela/bash_aliases> ~/.bash_aliases
cat .mikaela/zsh_aliases > ~/.zsh_aliases
cat .mikaela/gitconfig > ~/.gitconfig
cat rc/xinitrc > ~/.xinitrc
mkdir -p ~/.gnupg
cat .mikaela/gpg.conf> ~/.gnupg/gpg.conf
cat .mikaela/pastebinit.xml > ~/.pastebinit.xml


+ 1
- 2
install Bestand weergeven

@@ -19,8 +19,7 @@ fi
mkdir -p ~/.gnupg
cat gpg/gpg.conf > ~/.gnupg/gpg.conf
cat gpg/gpg-agent.conf > ~/.gnupg/gpg-agent.conf
cat gpg/sks-keyservers.netCA.pem > ~/.gnupg/sks-keyservers.netCA.pem
cat rc/xinitrc > ~/.xinitrc
#cat rc/xinitrc > ~/.xinitrc
cat conf/pastebinit.xml > ~/.pastebinit.xml
cat conf/Xresources > ~/.Xresources
mkdir -p ~/.inxi


Laden…
Annuleren
Opslaan