Переглянути джерело

etc/sysctl.d: add kernel.yama.ptrace_scope = 1

master
Mikaela Suomalainen 1 місяць тому
джерело
коміт
60899ca667
Підписано: mikaela <mikaela@mikaela.info> Ідентифікатор GPG ключа: 99392F62BAE30723
2 змінених файлів з 7 додано та 0 видалено
  1. +3
    -0
      etc/sysctl.d/00-ptrace-restricted.conf
  2. +4
    -0
      etc/sysctl.d/60-mikaela.conf

+ 3
- 0
etc/sysctl.d/00-ptrace-restricted.conf Переглянути файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# Only let debugging child processes
# https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/LSM/Yama.html
kernel.yama.ptrace_scope = 1

+ 4
- 0
etc/sysctl.d/60-mikaela.conf Переглянути файл

@@ -21,3 +21,7 @@ net.ipv6.conf.all.use_tempaddr=2
## Enable the Magic SysRq key
## https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key
kernel.sysrq = 1

# Only let debugging child processes
# https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/LSM/Yama.html
kernel.yama.ptrace_scope = 1

Завантаження…
Відмінити
Зберегти