Procházet zdrojové kódy

etc/sysctl.d: add kernel.yama.ptrace_scope = 1

master
Mikaela Suomalainen před 3 měsíci
rodič
revize
60899ca667
Podepsáno: mikaela <mikaela@mikaela.info> ID GPG klíče: 99392F62BAE30723
2 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 0 odebrání
  1. +3
    -0
      etc/sysctl.d/00-ptrace-restricted.conf
  2. +4
    -0
      etc/sysctl.d/60-mikaela.conf

+ 3
- 0
etc/sysctl.d/00-ptrace-restricted.conf Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,3 @@
# Only let debugging child processes
# https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/LSM/Yama.html
kernel.yama.ptrace_scope = 1

+ 4
- 0
etc/sysctl.d/60-mikaela.conf Zobrazit soubor

@@ -21,3 +21,7 @@ net.ipv6.conf.all.use_tempaddr=2
## Enable the Magic SysRq key
## https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key
kernel.sysrq = 1

# Only let debugging child processes
# https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/LSM/Yama.html
kernel.yama.ptrace_scope = 1

Načítá se…
Zrušit
Uložit