Procházet zdrojové kódy

i3: fix suspend/hibernate

Resolves: #64
master
Mikaela Suomalainen před 2 měsíci
rodič
revize
295fd8712a
Podepsáno: mikaela <mikaela@mikaela.info> ID GPG klíče: 99392F62BAE30723
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. +2
    -2
      conf/i3/config

+ 2
- 2
conf/i3/config Zobrazit soubor

@@ -253,8 +253,8 @@ bindsym Control+$mod+l exec $ScreenLockCmd
# suspend and hibernate, inspiration took from the nagbar for exiting i3.
# Passwordless sudo for both commands is specified in
# /etc/sudoers.d/hibernate
bindsym $mod+Escape exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the SUSPEND shortcut. Do you really want to SUSPEND?' -B 'Yes, SUSPEND' '$ScreenLockCmd; sudo /usr/sbin/s2ram'"
bindsym $mod+Shift+Escape exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the HIBERNATE shortcut. Do you really want to HIBERNATE?' -B 'Yes, HIBERNATE' '$ScreenLockCmd; sudo /usr/sbin/hibernate'"
bindsym $mod+Escape exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the SUSPEND shortcut. Do you really want to SUSPEND?' -B 'Yes, SUSPEND' '$ScreenLockCmd; systemctl suspend'"
bindsym $mod+Shift+Escape exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the HIBERNATE shortcut. Do you really want to HIBERNATE?' -B 'Yes, HIBERNATE' '$ScreenLockCmd; systemctl hibernate'"

# Jumping to window with alert (the red colour)
bindsym $mod+x [urgent=latest] focus


Načítá se…
Zrušit
Uložit