Преглед на файлове

.gitignore: add openbox/* && obclone: add script

remotes/origin/sanity
Mika Suomalainen преди 7 години
родител
ревизия
099bdc2cc1
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore
  2. +3
    -0
      obclone

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -2,3 +2,4 @@
*.swp
*.tmp
wwwuser
openbox/*

+ 3
- 0
obclone Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
#!/usr/bin/env bash
git clone git://gist.github.com/4750378.git openbox
# vim : set : ft=sh

Loading…
Отказ
Запис