Domyślna gałąź

master

b04c724b5b · etc/default/grub.d: add flags to disable hibernating · Zaktualizowano 4 dni temu