Mirror of https://github.com/mikaela/mikaela.github.io/ I recommend keeping this git clone:d rather than checking any website. https://mikaela.info/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4.6KB

<!DOCTYPE html>


Sivukartta || In English

.#Transnainen ( #GirlsLikeUs ), #AS-henkilö, #feministi & #Linux käyttäjä vuodesta 2008 useilla jakelulla, pitää #tietokoneista ja #fantasia kirjoista.

Ubuntu, Debian, Fedora CentOS


Koodi: Gitorious LaunchPad


Sosiaalinen media: Twitter Facebook


Viittauslinkit: Dropbox Ubuntu ONE Wuala LastPass Adf.lyPGP-allekirjoitettu lista yllämainituista ja muista tunnuksistaniPGP/GPG: 2910 4A46 C561 5BF9 78A0 83F2 0C20 7F07 B2F3 2B67
Lisenssit; Koodi: BSD || Audio, Kuvat, Videot: CC-BY-ND || Muut: CC-BY