Mirror of https://github.com/mikaela/mikaela.github.io/ I recommend keeping this git clone:d rather than checking any website. https://mikaela.info/
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

28 řádky
1.1KB

 1. <header class="site-header">
 2. <div class="wrapper">
 3. <a class="site-title" href="{{ site.baseurl }}/">{{ site.title }}</a>
 4. <nav class="site-nav">
 5. <a href="#" class="menu-icon">
 6. <svg viewBox="0 0 18 15">
 7. <path fill="#424242" d="M18,1.484c0,0.82-0.665,1.484-1.484,1.484H1.484C0.665,2.969,0,2.304,0,1.484l0,0C0,0.665,0.665,0,1.484,0 h15.031C17.335,0,18,0.665,18,1.484L18,1.484z"/>
 8. <path fill="#424242" d="M18,7.516C18,8.335,17.335,9,16.516,9H1.484C0.665,9,0,8.335,0,7.516l0,0c0-0.82,0.665-1.484,1.484-1.484 h15.031C17.335,6.031,18,6.696,18,7.516L18,7.516z"/>
 9. <path fill="#424242" d="M18,13.516C18,14.335,17.335,15,16.516,15H1.484C0.665,15,0,14.335,0,13.516l0,0 c0-0.82,0.665-1.484,1.484-1.484h15.031C17.335,12.031,18,12.696,18,13.516L18,13.516z"/>
 10. </svg>
 11. </a>
 12. <div class="trigger">
 13. {% for page in site.pages %}
 14. {% if page.navigation %}
 15. <a class="page-link" href="{{ page.url | prepend: site.baseurl }}">{{ page.title }}</a>
 16. {% endif %}
 17. {% endfor %}
 18. </div>
 19. </nav>
 20. </div>
 21. </header>