4 Ревизии (b0610300945d72786217f751885f50a74d7eab67)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Mikaela Suomalainen bc8110160a Remove Tumblr преди 4 години
  Mikaela Suomalainen c1f1211149 sitemaps.xml: remove bot.mikaela.info преди 5 години
  Mikaela Suomalainen 57754498e0 sitemaps.xml: add bot.mikaela.info преди 5 години
  Mikaela Suomalainen 8e940ff288 add sitemaps.xml && update robots.txt & README преди 5 години