13 Комити (master)

Аутор SHA1 Порука Датум
  Mikaela Suomalainen ccf3021bb4
Revert "Embed Tor Snowflake, comment GitHub in _config" пре 11 месеци
  Mikaela Suomalainen fd0bd315c1
Embed Tor Snowflake, comment GitHub in _config пре 11 месеци
  Mikaela Suomalainen 8ea2aa5f6d
_includes: remove advertising for Flattr & IRC пре 1 година
  Mikaela Suomalainen 0064b98ae1
Remove references to Telegram пре 3 година
  Mikaela Suomalainen 6e09f13963
fix #80 пре 3 година
  Mikaela Suomalainen b0105b4b35
_includes/footer*: add Flattr пре 3 година
  Mikaela Suomalainen e0b5dad43e
Telegram пре 3 година
  Mikaela Suomalainen b7368507d0 _includes/footer*: reorder links пре 3 година
  Mikaela Suomalainen 3082557e6e add facebook & telegram пре 3 година
  Mikaela Suomalainen 48e19c7bad footer: remove p tag from site.description пре 4 година
  Mikaela Suomalainen 5c4df9472f Enable markdown in site description in footer пре 4 година
  Mikaela Suomalainen 569394967c add Facebook пре 5 година
  Mikaela Suomalainen 2abc4aa7a9 Initial commit for Jekyll пре 5 година