Преглед на файлове

sitemaps.xml: remove bot.mikaela.info

It started living it's own live too much.
tags/2016-05-10
Mikaela Suomalainen преди 5 години
родител
ревизия
c1f1211149
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 3 реда
  1. +0
    -3
      sitemaps.xml

+ 0
- 3
sitemaps.xml Целия файл

@@ -6,7 +6,4 @@
<sitemap>
<loc>http://tumblr.mikaela.info/sitemap1.xml</loc>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>https://sitemaps.mikaela.info/bot.mikaela.info.txt</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>

Loading…
Отказ
Запис