Переглянути джерело

add r/klubitor for redirect to Tor Atlas for PPFI HQ

remotes/blesmrt/master
Mikaela Suomalainen 1 рік тому
джерело
коміт
a43fb6d129
Підписано: Mikaela Suomalainen <mikaela+git@mikaela.info> Ідентифікатор GPG ключа: 0C207F07B2F32B67
1 змінених файлів з 9 додано та 0 видалено
  1. +9
    -0
      r/klubitor.md

+ 9
- 0
r/klubitor.md Переглянути файл

@@ -0,0 +1,9 @@
---
redirect_to: https://metrics.torproject.org/rs.html#details/796338999A7E34CA4C0F2C6092618C82C0D335D9
permalink: /r/klubitor.html
redirect_from:
- /r/piraattiklubitor.html
- /r/torklubi.html
- /r/torpiraattiklubi.html
sitemap: false
---

Завантаження…
Відмінити
Зберегти