Преглед на файлове

sitemaps.xml: add bot.mikaela.info

tags/2016-05-10
Mikaela Suomalainen преди 5 години
родител
ревизия
57754498e0
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      sitemaps.xml

+ 3
- 0
sitemaps.xml Целия файл

@@ -6,4 +6,7 @@
<sitemap>
<loc>http://tumblr.mikaela.info/sitemap1.xml</loc>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>https://sitemaps.mikaela.info/bot.mikaela.info.txt</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>

Loading…
Отказ
Запис