Преглед на файлове

webrtc: update link

tags/2016-05-10
Mikaela Suomalainen преди 4 години
родител
ревизия
52556ebd62
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      r/webrtc.md

+ 1
- 1
r/webrtc.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
---
redirect_to: https://fiidit.com/
redirect_to: https://meet.jit.si/
permalink: /r/webrtc.html
sitemap: false
---

Loading…
Отказ
Запис