November 14, 2019 - November 21, 2019

Wykluczając scalenia, 2 autorzy przepchnęli(-ęły) 9 commity do master i 9 commity do wszystkich gałęzi. Na master, 4 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 75odań i 475 usunięć.