November 25, 2019 - May 25, 2020

Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 91 revizí do master a 91 revizí do všech větví. Na master, 59 soubory se změnily a bylo zde 1261 přidání a 518 odebrání.